פריטים שייבואם אסור או מותנה באישור הרשות המוסמכת

פריטים שייבואם אסור או מותנה באישור הרשות המוסמכת.

  • ישנם פריטים שיבואם אסור לחלוטין.

    לרשימת הטובין האסורים בייבוא לחץ כאן.

ישנם פריטים שייבואם מותנה בעמידה בקריטריונים, הנקבעים מעת לעת ע"י הרשויות המוסמכות. לעתים, יידרש גם אישור/רישיון יבוא פרטני. לפיכך, מומלץ לפני הייבוא לבדוק עם הרשות המוסמכת הרלוונטית את הקריטריונים התקפים וכן, את הצורך בקבלת אישור/רישיון ייבוא.

להלן פירוט הרשויות המוסמכות ביחס לטובין המיובאים באופן תדיר:

המוצרים

הרשות המוסמכת

מוצרי תקשורת, מוניטורים לתינוקות, טלפונים חכמים (כאשר הייבוא הוא של ארבעה מכשירים ומעלה), שלטים, וכיו"ב

משרד התקשורת

צמחים וזרעים ועוד

משרד החקלאות, השירותים להגנת הצומח

חלקי חילוף לרכב

משרד התחבורה

מוצרי מזון ותוספי תזונה

משרד הבריאות, שירות המזון

קסדות, מנגל המופעל באמצעות גז

מכון התקנים